שפתון בגוון בז'

ישנם 9 מוצרים זמינים במלאי.
 • מק"ט : 081
 • 110.00
 • אפשרויות:
  כמות: Tube 4,1 g
  ללא חומרים משמרים וללא צבעים סינתטיים!
  רכיבים מחקלאות אורגנית!!
  מותאם לכל סוגי העור
אזל המלאי עבור /
תיאור:

השפתון האורגני של Phyt's
הליפסטיקים, מהות הנשיות, מדגישים באלגנטיות את השפתיים ומשרים תחושת נינוחות. המרקמים עדינים וקרמיים, מזינים את השפתיים בחומרים פעילים ושומרים עליהן, עשירים בנוגדי חמצון ובוויטמין E. הליפסטיקים שלנו כוללים צבעים מדהימים, החל מגוונים טבעיים ועד לגוונים מתוחכמים.

 


זמן אספקה ותנאי רכישה:
מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
1.דנה קוסמטיקס ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או בדרך של "איסוף עצמי" ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.
2 .דנה קוסמטיקס יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המידע של המוצרים. דנה קוסמטיקס מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. בכפוף ליתר סעיפי תקנון זה, מועדי האספקה הם בין שלוש שעות לשלושה ימי עבודה.
3 .דנה קוסמטיקס עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי הלקוח, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה השונות. דנה קוסמטיקס לא יהיה אחראי לכל איחור בהספקה. ככל שיהיה איחור בהספקה, הלקוח יהיה זכאי לביטול העסקה כולל החזר דמי משלוח. עם זאת, אי-עמידה במועדי ההספקה לא תקנה למשתמש זכות לפיצוי.
4 .דנה קוסמטיקס לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה ממחסור במוצר כל שהוא באתר. במקרה בו הלקוח מבצע הזמנה אך המוצר לא קיים במלאי, נציג שירות הלקוחות של דנה קוסמטיקס ייצור קשר עם הלקוח ויודיע לו על כך. בשיחה זו יכול הלקוח לבחור להמתין למוצר ו/או לבחור מוצר חלופי ו/או לבטל את ההזמנה ללא כל עלות כמפורט
להלן.
5 .באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית דנה קוסמטיקס יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
6 .באזורים המוגבלים לגישה ביטחונית ו/או אזורים מרוחקים אין דנה קוסמטיקס מתחייב לזמני האספקה הרגילים הקבועים והמפורטים באתר.
7 .התקנון של רשות הדואר לישראל ו/או של כל גוף אחר באמצעותו דנה קוסמטיקס מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
8 .אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י דנה קוסמטיקס ו/או באפשרות
הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו האפשרות לביצוע "איסוף עצמי" מותנית בקבלת אישור כי ההזמנה מוכנה. זמני ביצוע "איסוף עצמי" קבועים בהתאמה לשעות פעילות החברה ועל הלקוח האחריות להתעדכן מעת לעת בשעות פעילות אלה.
9 .התשלום עבור המשלוח/ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא. אלא אם סכום הרכישה מעל הסכום המצויין באתר והוא על חשבון דנה קוסמטיקס.
10 .ויודגש, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא לדנה קוסמטיקס לא יינתן זיכוי על תשלום המשלוח.
11 .אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בשירות הלקוחות. ויודגש, באתר מוצעים למכירה מוצרים שחלקם אינם ניתנים לאספקה מיידית.
בדפי המידע של מוצרים מסוג זה מצוינים זמני האספקה הרלוונטיים למוצר זה ואלו גוברים על האמור בדף המידע בשירות הלקוחות.
12 .זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המידע, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי
חג).
13 .משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך .(דואר רשום, שירות שליחים, "איסוף עצמי"), לפי בחירתו של הלקוח. עם זאת, דנה קוסמטיקס שומר על
זכותו להימנע מביצוע משלוחים לאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או מרוחקים, בהתאם למדיניות חברת המשלוחים. כמו-כן, לדנה קוסמטיקס הזכות להימנע מביצוע משלוחים בדואר רשום כאשר מדובר בחבילות שמשקלן עולה על 2 קילו וכן זכותו לחייב את הלקוח בעבור השליחות על חבילות מסוג זה.
14 .בעת תיאום האספקה, רשאי דנה קוסמטיקס לדרוש את נוכחות הלקוח במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימת הלקוח על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

תגובות:

כללי
האתרISRAEL-PHYTS) להלן: "דנה קוסמטיקס" ו/או "האתר"( הינו אתר על רשת
האינטרנט המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת
האינטרנט בישראל.

בעלת האתר ומפעילתו הנה חברת דנה קוסמטיקה מרחוב אהוד קנמון 29 בת ים, ע.מ
052962310 (להלן: "החברה")
פעולה באתר דנה קוסמטיקס הינה כל שימוש ו/או גלישה ו/או רכישה (להלן: "פעולה").
פעולה באמצעות אתר דנה קוסמטיקס כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא
את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין דנה
קוסמטיקס.
האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך.האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון
רבים, ולהיפך.
כל המבצע פעולה באתר דנה קוסמטיקס מצהיר כי הינו מודע לתקנון דנה קוסמטיקס
ולכללי ההשתתפות באתר דנה קוסמטיקס ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל
טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות
בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. מפעילי
האתר שומרים לעצמם את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר
את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר, בהיותו מנוי באתר, או בכל
תוכן המופיע באתר. ויודגש כי עצם ביצוע הפעולה באתר תהווה הודעה מוחלטת, סופית
ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן.
בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים
כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע
ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש של תקנון זה
ופרסומו.
בדנה קוסמטיקס עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים ואו לרשתות
חברתיות, ישראליים או זרים. דנה קוסמטיקס לא יישא בכל אחריות לתוכנם של אותם
אתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם, לרבות כל פגיעה
ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר זה אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן
מצוין כך במפורש. כמו-כן, דנה קוסמטיקס לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי
או אחר, שייגרם למבצע הפעולה כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרים
אליהם ישנם קישורים.
חרג דנה קוסמטיקס מהוראות תקנון זה במקרה ו/או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול
דעתו, לא יהווה הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את דנה
קוסמטיקס לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
רישומי מחשב עיבוד הנתונים של דנה קוסמטיקס בדבר הפעולות המתבצעות דרך
האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
דנה קוסמטיקס שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק
הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה למבצע הפעולה כל תביעה נגד האתר בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.
לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות שלנו או באמצעות דואר אלקטרוני הנה שכתובתו Dana@phyts-israel.com

הזכות לרכוש מוצרים באתר
1 .כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה באתר דנה
קוסמטיקס בהתקיים במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן :
2 .המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות
ישראלית תקפה, או תאגיד המאוגד כדין בישראל.
3 .במידה ומבצע הפעולה הינו קטין )מתחת לגיל 18 )או אינו זכאי לבצע פעולות
משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו הוא קיבל את
אישור האפוטרופוס שלו.
4 .המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת מחברות
כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל.
5 .המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.
6 .מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר של מבקר ו/או
לקוח דנה קוסמטיקס הוא אישור של חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה
התחייב מבקר ו/או לקוח באתר לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה עליה
התחייב.
7 .המבצע ומי מטעמו יצייתו להוראות תקנון זה במלואן ולהוראת כל דין
במסגרת שימושם באתר.
8 .דנה קוסמטיקס רשאי למנוע ממבצע פעולה באתר )להלן: "מבקר" או "משתמש"
או "לקוח"( ביצוע פעולות באתר באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול
דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה דנה קוסמטיקס, מתוקף מעמדו כבעל האתר ומפעילו,
רשאי למנוע ממבקר לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
1 .אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי
לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
2 .אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;
3 .אם מבקר ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע דנה קוסמטיקס
או בצדדים שלישיים כלשהם;
4 .אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם דנה קוסמטיקס או מי
מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מדנה קוסמטיקס,
בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת;
5 .אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

אופן הרכישה
דנה קוסמטיקס מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה.
1 .כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר.
2 .עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מידע", המוצר המוצע למכירה, ומחיר המכירה (להלן: "דף המידע").
3 .נתוני הפריטים אשר נמסרים ב"דפי המידע" באתר, ו/או ע"י הצוות שמפעיל את האתר, כוללים מידע חלקי בלבד אשר אינו ממצה את כל תכונותיהם ו/או הרכבם של המוצרים.
4 .במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השרות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר רשאי מנהל האתר מטעמה של החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
5 .מגוון התמונות המופיעות בדפי המידע באתר הינו להמחשה בלבד.
6 .לחיצה על כפתור הוסף לסל שליד הפריט המבוקש. (מספר הפריטים שנבחרו וסה"כ סכום הרכישה יופיעו במסך. נתונים אלו ישמרו גם בעת כיבוי המחשב). ככל שיש לפריט סוגים שונים, ייפתח חלון בו יהיה ניתן לבחור את
הסוג המבוקש.
7 .עם סיום בחירת הפריטים, לוחצים על הקישור "עגלת הקניות". שם ניתן לבדוק ולעדכן את סל הקניות. בהמשך, לבחור כתובת למשלוח, סוג משלוח (שליח או דואר רשום) וניתן להוסיף הערות. ניתן לרשום בעמוד מאובטח זה את פרטי כרטיס האשראי, או למסור אותם טלפונית.
8 .במסגרת ביצוע פעולות באתר יהיה על כל מבצע הפעולה להכניס פרטים שונים כמצוין כאמור לעיל, ומסירתם הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק. חובה למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן. המפעילים שומרים על זכותם לפעול לפי שיקול דעתם הבלעדי במקרה של הפרת התחייבות זו, לרבות בדרך של ביטול חד- צדדי של המנוי או הגבלתו.
9 .ויודגש, הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לדנה קוסמטיקס עקב שיבוש הליכי המכירה.
10 .לאחר ביצוע הפעולה יבצע דנה קוסמטיקס בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עסקת הקנייה תבוצע רק לאחר שדנה קוסמטיקס יקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין דנה קוסמטיקס. היה ואישור זה לא יתקבל באופן מידי,
לוחות זמני האספקה יידחו, ויתחילו מחדש ממועד קבלת האישור וביצוע החיוב בפועל.
11 .במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של דנה קוסמטיקס. לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהייה דנה קוסמטיקס זכאית לבטל את ההזמנה.
12 .ההזמנה תרשם במחשבי דנה קוסמטיקס וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 24 שעות מסיום הליך הרכישה.
13 .דנה קוסמטיקס תהיה רשאית )אך לא חייבת( לבקש מהלקוח לשלוח אליה את צילום תעודת הזהות וכרטיס האשראי של הלקוח, וכן לבצע פעולות שונות לאימות פרטי כרטיס האשראי. ככל שיבוצעו פעולות אלו, או שיידרשו פרטי זיהוי נוספים מהלקוח, לוחות זמני המשלוח יידחו בהתאם.
14 .המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, אך ורק לאחר אישורך.
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו
מחייב את דנה קוסמטיקס. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של דנה קוסמטיקס,
המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה חלוטה לאמור
בהן .

תנאים כלליים
מקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט
להלן:
1 .מחיר מחוק - משמע, המחיר המחירון של המוצר כפי שנמסר ע"י היצרן או היבואן. מחיר זה אינו בהכרח מחיר השוק של הפריט. על הלקוח לבדוק את מחירי הפריטים.
2 .מחיר באתר" ו/או "מחיר שלנו"- המחיר בו מוצע המוצר למכירה בדנה קוסמטיקס.
3 .כל המחירים באתר כוללים מע"מ.

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
1.דנה קוסמטיקס ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת הרכישה. אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו של הלקוח ו/או בדרך של "איסוף עצמי" ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח.
2 .דנה קוסמטיקס יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המידע של המוצרים. דנה קוסמטיקס מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. בכפוף ליתר סעיפי תקנון זה, מועדי האספקה הם בין שלוש שעות לשלושה ימי עבודה.
3 .דנה קוסמטיקס עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי הלקוח, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה השונות. דנה קוסמטיקס לא יהיה אחראי לכל איחור בהספקה. ככל שיהיה איחור בהספקה, הלקוח יהיה זכאי לביטול העסקה כולל החזר דמי משלוח. עם זאת, אי-עמידה במועדי ההספקה לא תקנה למשתמש זכות לפיצוי.
4 .דנה קוסמטיקס לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה ממחסור במוצר כל שהוא באתר. במקרה בו הלקוח מבצע הזמנה אך המוצר לא קיים במלאי, נציג שירות הלקוחות של דנה קוסמטיקס ייצור קשר עם הלקוח ויודיע לו על כך. בשיחה זו יכול הלקוח לבחור להמתין למוצר ו/או לבחור מוצר חלופי ו/או לבטל את ההזמנה ללא כל עלות כמפורט
להלן.
5 .באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית דנה קוסמטיקס יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
6 .באזורים המוגבלים לגישה ביטחונית ו/או אזורים מרוחקים אין דנה קוסמטיקס מתחייב לזמני האספקה הרגילים הקבועים והמפורטים באתר.
7 .התקנון של רשות הדואר לישראל ו/או של כל גוף אחר באמצעותו דנה קוסמטיקס מבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
8 .אספקת המוצרים הנרכשים באתר תעשה ע"י דנה קוסמטיקס ו/או באפשרות
הקונה לאסוף את המוצר בעצמו או באמצעות מי מטעמו האפשרות לביצוע "איסוף עצמי" מותנית בקבלת אישור כי ההזמנה מוכנה. זמני ביצוע "איסוף עצמי" קבועים בהתאמה לשעות פעילות החברה ועל הלקוח האחריות להתעדכן מעת לעת בשעות פעילות אלה.
9 .התשלום עבור המשלוח/ההובלה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום עבור המוצר, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא. אלא אם סכום הרכישה מעל הסכום המצויין באתר והוא על חשבון דנה קוסמטיקס.
10 .ויודגש, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח, כפוף ביטול העסקה לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא לדנה קוסמטיקס לא יינתן זיכוי על תשלום המשלוח.
11 .אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בשירות הלקוחות. ויודגש, באתר מוצעים למכירה מוצרים שחלקם אינם ניתנים לאספקה מיידית.
בדפי המידע של מוצרים מסוג זה מצוינים זמני האספקה הרלוונטיים למוצר זה ואלו גוברים על האמור בדף המידע בשירות הלקוחות.
12 .זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המידע, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי
חג).
13 .משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך .(דואר רשום, שירות שליחים, "איסוף עצמי"), לפי בחירתו של הלקוח. עם זאת, דנה קוסמטיקס שומר על
זכותו להימנע מביצוע משלוחים לאזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או מרוחקים, בהתאם למדיניות חברת המשלוחים. כמו-כן, לדנה קוסמטיקס הזכות להימנע מביצוע משלוחים בדואר רשום כאשר מדובר בחבילות שמשקלן עולה על 2 קילו וכן זכותו לחייב את הלקוח בעבור השליחות על חבילות מסוג זה.
14 .בעת תיאום האספקה, רשאי דנה קוסמטיקס לדרוש את נוכחות הלקוח במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת זהות ו/או חתימת הלקוח על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.

ביטול עסקה
האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן:"חוק הגנת הצרכן"(, ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:
באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.

זכות הביטול אינה עומדת, בין היתר, במקרים הבאים:
1 .לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
2 .טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
3 .ביטול הקניה בטרם נשלח המוצר ללקוח, יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני.
4 .ביטול הרכישה לאחר קבלת המוצר תעשה באופן הבא: המוצר יוחזר בתוך 14 יום מיום קבלתו, כאשר אריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש במוצר. דמי המשלוח לא יוחזרו. יש לשלוח את המוצר בדואר רשום, בצרוף הקבלה על הרכישה כשהוא ארוז היטב לכתובתנו.

דנה קוסמטיקס יחליף ו/או יחזיר את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:
1 .המוצר הוחזר תוך 14 יום.
2 .המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש.
3 .המוצר יישלח בדואר לדנה קוסמטיקס, אהוד קינמון 29 בת ים.
4 .שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר.
5 .דנה קוסמטיקס רשאי להחזיר את תמורת המוצר גם אם הלקוח ביקש להחליפו
באחר, על פי שיקול דעתו.
6 .במקרה של ביטול העסקה, דנה קוסמטיקס שומר על זכותו לחייב את הלקוח בדמי ביטול.

דנה קוסמטיקס שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי,
את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה )לפני או לאחר סגירתה(, לרבות אך לא רק, בכל
אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1 .עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את
שימושם
של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב
שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין )"תוכן פסול"(.
2 .אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
3 .במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת דנה
קוסמטיקס את המשך פעילות האתר.
4 .במקרה של תקלה טכנית המונעת את המשך פעילות האתר.
5 .במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור
המוצר.
6 .בכל מקרה, שלדעת דנה קוסמטיקס נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או
להוראות הסכם זה.
7 .אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או
לא ניתן להשיגו, רשאי דנה קוסמטיקס לבטל את המכירה ולהשיב לך את
כספך. לחילופין רשאי דנה קוסמטיקס להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר
שהוזמן. אם בחרת שלא לרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך
כספך.
8 .מימש דנה קוסמטיקס את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או
דרישה כלפיו מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור,
אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.
שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות הלקוח
הכניסה לאתר דנה קוסמטיקס אינה מחייבת שם משתמש וסיסמא אם בעתיד ירצה
מנהל האתר להוסיף אפשרות זאת, על הלקוח לפעול על פי התנאים להלן:
1 .אם הלקוח בחר לשמור באתר שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותו בכל
הרכישות ו/או השימוש באתר, יהיה עליו, לאחר מכן, לספק מידע נוסף לצורך
ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס
אשראי.
2 .המשתמש יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, ויישא באחריות לכל שימוש
אשר ייעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המשתמש לא ירשה העברת
הסיסמה לצד ג' או שימוש מקביל בסיסמה שלא במסגרת מכסת השימוש
שהוגדרה לכל משתמש. באחריות המשתמש לדווח לדנה קוסמטיקס על אודות
כל שימוש או חשד לשימוש לא מאושר במנוי ועל כל הפרת אבטחה אשר ידועה
לו כולל אובדן, גניבה, או הפצת סיסמא ללא אישור. דנה קוסמטיקס לא
יישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במנוי .
3 .מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח
ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.
4 .מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לדנה קוסמטיקס לספק את
המוצרים ללקוח וללמוד מהלקוח על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת
המוצרים.
5 .דנה קוסמטיקס מתחייבת שפרטי ההצעה לרכישת מוצר באתר ופרטי מבצע
הפעולה באתר ישמשו לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי דנה
קוסמטיקס לגורמים שלישיים חיצוניים.
6 .כדי לעמוד בדרישות המחמירות ביותר לשמירה על פרטי כרטיסי האשראי
המפורטות בתקן PCI דנה קוסמטיקס לא שומר במערכות שלו את פרטי כרטיס
האשראי, אלא במערכות חיצוניות המוגנות ברמה גבוהה. אם זאת, בהתקיים
מקרים שאינו בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, דנה קוסמטיקס לא יהיה
אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו
אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
7 .המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני מידי
פעם בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעוניינים בקבלת
דואר אלקטרוני אנא פנו למוקד הטלפוני לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר
האלקטרוני כאמור, או עדכנו את פרטיכם באתר.
דנה קוסמטיקס לא יעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות
כרטיסי אשראי, ולכל ערכאה שיפוטית ולמעט במקרים הבאים:
1 .אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר.
2 .לשם גביית כספים המגיעים מהלקוח בגין רכישת מוצר באתר.
3 .בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר.
4 .במקרה של הפרת תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם דנה קוסמטיקס או מי
מטעמו.
5 .בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בי הלקוח לדנה
קוסמטיקס.
6 .במקרה בו הלקוח ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בדנה
קוסמטיקס או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות דנה קוסמטיקס
7 .במקרה בו הלקוח ביצע באתר שימוש לביצוע מעשה ו/או מחדל בלתי חוקי או
כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
8 .דנה קוסמטיקס שומר לעצמו את הזכות לאסוף בעת הימצאות הלקוח באתר,
מידע אודות הרגלי קנייתו, מוצרים שרכש, מוצרים בהם התעניין, עמודים בהם
צפה, וכל מידע אחר.
9 .דנה קוסמטיקס שומר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטי הלקוחות שנמסרו
בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודות הלקוחות בעת השימוש באתר לצורך
הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
אחריות
דנה קוסמטיקס שולחת את המוצרים כאשר הם שלמים תקינים וארוזים היטב למניעת
שבירתם בדרך. היה ומוצר יגיע לידי הלקוח כשהוא פגום ו/או שבור כתוצאה מהמשלוח,
על הלקוח להודיע על כך לדנה קוסמטיקס באופן מיידי ולא יאוחר מ 24 שעות ממועד
קבלת המשלוח. הודעה כאמור תינתן בכתב בדוא"ל או בטלפון שירות הלקוחות.
1 .יש לצרף תמונה להמחשת מצב הפריט. יש לשמור על הפריט השבור ולהחזירו
לדנה קוסמטיקס ככל שיידרש. דנה קוסמטיקס תשלח פריט אחר כנגד הפריט
שנשבר. איחור בדיווח על פגם בפריט שסופק יבטל את זכותו של הלקוח לקבלת
פריט חליפי.
2 .כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם
המקוריות והם נהנים מהאחריות והשירות הנהוגים בשוק.
3 .האחריות של דנה קוסמטיקס למוצרים מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוח
בלבד. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו עפ"י החוקים
והתקנות להגנת הצרכן.
4 .כל המידע המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום )להלן: המידע(,
לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע המופיע
באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית.
5 .יש לפעול רק על-פי ההנחיות. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה
לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר
לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה
מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל
מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו .
6 .דנה קוסמטיקס לא יישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה,
וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום
נזקים כלשהם .
7 .דנה קוסמטיקס לא יישא באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת
המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים
משימוש באתר .
8 .דנה קוסמטיקס לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי
המכירה או ע"י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.
קניין רוחני
1 .זכויות היוצרים באתר וכל כל האלמנטים בו, לרבות שם האתר, התוכנות והמידע
המאוחסן בו, תוכנות העזר המשמשות להפעלתו, הסימן המסחרי, העיצוב,
הטקסטים, התמונות וכל מידע אחר שייכות לדנה קוסמטיקס, אשר אחסנו את
המידע בו, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות יוצרים ובין
אם לאו. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול,
הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת
האתר- בכתב ומראש .
2 .מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם "דנה קוסמטיקס" וכן שם המתחם
(name Domain (של האתר, סימני המסחר באתר )בין אם נרשמו ובין אם
לאו( - הם כולם רכושו של דנה קוסמטיקס בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש
בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
3 .אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי,
ולתרגם מידע כלשהו מן האתר )לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות
מכירה וקוד-מחשב( בלא קבלת רשותו המפורשת של דנה קוסמטיקס מראש
ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין קניין רוחני.
4 .אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתו
של דנה קוסמטיקס מראש ובכתב.
5 .אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר
אינטרנט או בשירות אחר כלשהו או לכל שימוש אחר שהוא, בלא לקבל את
הסכמתו של דנה קוסמטיקס מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה )אם
תינתן(. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים
וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
6 .אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, ובנוסף אליהם יחולו כל
ההגבלות והאיסורים הקבועים בדין באשר לזכויות קניין רוחני.
דין וסמכות שיפוט
על תקנון זה ועל כל עניין הקשור בשימוש באתר דנה קוסמטיקס יחול הדין הישראלי
וסמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הקשורים אליו ו/או נובעים ממנו מוקנית
לבית-המשפט המוסמך בישראל. במקרה של מחלוקת - מקום השיפוט יהיה ת"א
בלבד
x

#{title}

#{text}

#{price}